تو گاهی هيچيو نميتونی عوض کنی اونوقت شايد کمتر غصه بخوری

اما رسيدن به اين نقطه که ايا تو مقهور تقديری يا اينکه اين تصميم توئه که همه جيزو عوض ميکنه کار ساده ای نيست

گاهی ما خودمونو گول ميزنيم که ديگه شد کاريش نميشه کرد اما ته دلت ميدونی که اينطور نبوده و تو ميتونستی اما داری خودتو گول ميزنی که کمتر غصه بخوری!

اما گاهی کنار اومدن با حيرت خودش حال ميده بهر حال اتفاق افتادنيه غصه هم خوردنی.

موخره: اينجا وبلاگه هيچ مسابقه ای برای جلب توريست در کار نيست

من مينويسم چون هستم وهستم چون مينويسم همين.

   + بهاره رهنما - ۱:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٢/٢۳

 

اين هفته يک مصاحبه با آقای ابطحی تو ۴۰ کردم

بامزه است.از جوونی کردن حرف زديم وخيلی چيزهای ديگه.

ميگم ثبات يک مفهوم ذهنييه؟ يا نه کاملا عينی؟

ديگه دوست دارم فقط شبها بارون بياد

کی گفته بايد همه حرفهی آدم بهم مربوط باشه؟

کی تعين ميکنه که چی درستتره؟

آخی فصل گوجه سبز هم بلاخره تموم ميشه

و وای تو يک روزی ميميری

من خسته ام.

   + بهاره رهنما - ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٢/۱٥

 

اين هفته يک مصاحبه با آقای ابطحی تو ۴۰ کردم

بامزه است.از جوونی کردن حرف زديم وخيلی چيزهای ديگه.

ميگم ثبات يک مفهوم ذهنييه؟ يا نه کاملا عينی؟

ديگه دوست دارم فقط شبها بارون بياد

کی گفته بايد همه حرفهی آدم بهم مربوط باشه؟

کی تعين ميکنه که چی درستتره؟

آخی فصل گوجه سبز هم بلاخره تموم ميشه

و وای تو يک روزی ميميری

من خسته ام.

   + بهاره رهنما - ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٢/۱٥

 

قرار نيست دنيا زيرو رو بشه

 قرار نيست ديگه بارون نياد

قرار نيست ديگه قاصدک ها نيان

قرار نيست ديگه رويا ها محو بشن

قرار نيست ديگه صدای باد توی برگها نياد

قرار نيست ديگه با گلها حرف نزد

قرار نيست ديگه تئاتر نديد

قرار نيست ديگه دعا نکرد جادو نکرد طلسم نشکوند.........

آخيش راحت شدم که فهميدم هنوز اينهمه قرار نيست وجود داره

چون نزديک بود فکر کنم

قراره دنيا زيرو رو بشه!

   + بهاره رهنما - ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٢/۱٥

 

سهراب سپهری:زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

پرشی دارد اندازه عشق

زندگی چيزی نيست که لب طاقچه عادت از ياد من و تو برود

زندگی شستن يک بشقاب است

زندگی...

سفر گل آقا!

تسليت.

   + بهاره رهنما - ٩:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٢/۱۳

 

ديروز يکی ازم پرسيد دروغ هم ميگی؟

 گفتم آره

 گفت تو که به معجزه معتقدی چرا بايد دروغ بگی؟

گفتم ما همه دروغ ميگيم بخاطر ترسهامون حتی گاهی ترس از رنجوندن کسی

اما من نيتم هيچوقت اين نيست که دروغ بگم تا ......

بگذريم قانعش کردم که کلمه ها گاهی بارهای معنايی متفاوتی دارند

دروغ هميشه بد نيست

من يکبار زمين خوردم خيلييم درد داشت اما به دلايل کاملا عاشقانه وانمود کردم که هيچ دردی ندارم

قبلا که گفتم هيچی بد نيست مهم قلبه آدمه که توش چی ميگذره

راستی تو قلب شما چی ميگذره؟

   + بهاره رهنما - ٢:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٢/٦

 

چقدر عجيب است هنرپيشه ای بخاطر موضوعی بی اهميت گريه ميکند

نويسنده ای که مورد ستايش همه است سر تاسر روز ماهی ميگيردو از اين که دو تا ماهی گرفته خوشحال ميشود.

من فکر ميکردم آدمهای مشهور مغرورند دور از دسترسند ديگران را تحقير ميکنند با شهرت وافتخارشان از مردم عادی و مبتذلی که ثروت و مقام را بالاتر از همه چيز ميدانند انتقام ميگيرند.

ولی اينجا گرييه ميکنند ـماهی ميگيرندـورق بازی ميکنندو ميخندندو

مثل همه عصبانی ميشوند.

{بخشی از مونولوگ نينا در نمايشنامه مرغ دريايی آنتوان چخوف}

   + بهاره رهنما - ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٢/٤

 

سلام من يک ستون جديد تو چلچراغ دارم اسمش هست

وکيل مدافع شيطان

ترجمه متون سنگين حقوقيه به زبون خودم يعنی ساده و ؟

بخونيدش احتمالا بامزه است

راستی بارون امروزو داشتيد ديگه

آقا ما کلی توش جادوگری کرديم

عاشق بارونم

وعاشق...

نميگم نپرسيد

مهم اينه که عاشقم

و دعا ميکنم شمام بشيد و باز بارون بياد.

   + بهاره رهنما - ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٢/۱

 

سلام من يک ستون جديد تو چلچراغ دارم اسمش هست

وکيل مدافع شيطان

ترجمه متون سنگين حقوقيه به زبون خودم يعنی ساده و ؟

بخونيدش احتمالا بامزه است

راستی بارون امروزو داشتيد ديگه

آقا ما کلی توش جادوگری کرديم

عاشق بارونم

وعاشق...

نميگم نپرسيد

مهم اينه که عاشقم

و دعا ميکنم شمام بشيد و باز بارون بياد.

   + بهاره رهنما - ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٢/۱