قصه جن و پری

گاهی همه چیز مثل قصه های جن وپری دار میشه آدم میترسه اما بد وسوسه ای هم نیست واسه یک مدت سوار موج سرنوشت شی وببینی کجا میبردت اگر چه شرط لذت بردن از این بازی اینه که کاملا خودتو رها کنی .

بقول بودا جاری شو با جریان تا دریا

   + بهاره رهنما - ۱:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱۱/۱٢