مهربات خدای من

مهربان خدابیی را شکر میگذارم که : چشم عقل و احساسم را به روی روابط و عواطفم میگشاید ,

از راه ها و حاهای ناممکن به سوال هایم جواب میدهد ,

و آرامش و تسلی را به روش های معجزه آسا بر قلبم ارزانی میدارد .

و من عاشقانه میبرستمش آنگاه که به من میگوید :به روبه رو نگاه کن!

 

   + بهاره رهنما - ٩:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/٥