کتاب وب نوشت و جشن محک

تمامی عواید چاپ این کتاب به کودکان سرطانی محک اختصاص دارد

آدرس محل جشن :بزرگراه ارتش . بزرگراه اوشان . بلوار محک . بیمارستان محک 

 

   + بهاره رهنما - ۱:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/۱۱