مثل درختان کاج...

کدام همسفر ، کدام همراه ؟

به دیروزها می سپارم رؤیاهایم را

و به راه می افتم از پی ِ سایه ام.

درختان ِ کاج

سربلند  و بی نیاز می زیند

بر دامنه ی کوه های  بلند.

                                            یو هسوان-چی ، شاعره ی چینی

با تشکر از دوست نازنین و فرهیخته ام خانوم فریده حسن زاده _مصطفوی که خود شاعر و مترجم شعر است و همیشه در بزنگاه های درست زندگی من به خواندن شعری میهمانم می کند که انگار برای من سروده شده . یا بهتر است بگوبم  دوست دارم این طور بیانگارم که برای من نوشته شده ...

   + بهاره رهنما - ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٦