بهار از سر انگشتان تو آغاز ميشود

تابستان من گرمی نگاه توست

پاييزم شاعرانگی صدای تو

و زمستان من قهر توست

وقتی همه  خورشيدها از من ميگريزند و بسوی تو ميايند

تا بهار از سرانگشتان تو آغاز شود.

   + بهاره رهنما - ٥:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/۱٧