ميگن بدن هفت لايه داره

جسم عقل ذهن قلب شخصييت.......

وآخريش هسته درونی

مرگ تمام اين لايه ها رو به غير از همون هسته درونی از بين ميبره

و اونجاست که همه ما يکی هستيم بی هيچ تفاوتی

احساس تفاوت شايد رويای کودکانه اين جهانی بيش نيست

برای تلاشی شايد بيهوده ودلخوشی شايد عبث

کمی ترسناکه اينهمه يکسانی نه؟

اما من پری کوچک غمگينی را ميشناسم که دلبسته رويای کودکانه تفاوت خويش است.

 

   + بهاره رهنما - ۱:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/۱٩