این روزهای آخر سال را با قبانی میگذرانم...

وقتی باران به پنجره می کوبد جای خالیت ملموس تر می شود وقتی مه بر شیشه های ماشین می نشیند و بوران محاصره ام می کند وقتی گنجشک ها جمع می شوند تا ماشینم را از عمق برف بیرون بکشند... گرمای دستان تو را به یاد می آورم و سیگارهایی که با هم کشیدیم مثل سربازها در سنگر نصف تو... نصف من... نزار قبانی ===================================== =====================================

   + بهاره رهنما - ۱:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱۳