روز جهانی هموفیلی

 

 

روز جهانی همو فیلی مبارک به أمید اینکه روزی برسد تا هیچ بیمار هموفیلی دیگر درد نکشد .

   + بهاره رهنما - ٦:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٢/۸