گاهی زمان چه مفهوم گنگيه

من دلم برای دستهای بچگی هام تنگ ميشه

حتی اگر حالا خودم واسطه خلق دستهای کوچک ديگری باشم

با زمان جنگی ندارم اما گاهی قبولش ندارم

چون ميتوانم براحتی و با چشمهای بسته به عقب برگردانمش

چون هنوز ميتوانم دستهای بچگی هامو در دست بگيرم و نوازششون کنم

اينجوريه که گاهی جادوگری کار سختی نيست.

   + بهاره رهنما - ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱/٢٩