چقدر عجيب است هنرپيشه ای بخاطر موضوعی بی اهميت گريه ميکند

نويسنده ای که مورد ستايش همه است سر تاسر روز ماهی ميگيردو از اين که دو تا ماهی گرفته خوشحال ميشود.

من فکر ميکردم آدمهای مشهور مغرورند دور از دسترسند ديگران را تحقير ميکنند با شهرت وافتخارشان از مردم عادی و مبتذلی که ثروت و مقام را بالاتر از همه چيز ميدانند انتقام ميگيرند.

ولی اينجا گرييه ميکنند ـماهی ميگيرندـورق بازی ميکنندو ميخندندو

مثل همه عصبانی ميشوند.

{بخشی از مونولوگ نينا در نمايشنامه مرغ دريايی آنتوان چخوف}

   + بهاره رهنما - ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٢/٤