سودا

من با تو سودا ميکنم

کالای اين سودا عشق توست

می فروشمش

و تو در آرامش عاشق نبودنم

سرخواهی کرد

اگر بهايش را بپردازی

بهايش ماه آسمان است

پائينش بياور

و در دستانم بگذار

تا ديگر هيچ شب مهتابی نباشد که

يادت را بياورد

سودا کن، ماه را به من بده، عشقت را

بردار و ببر

   + بهاره رهنما - ٩:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٦/۱۳