تفاوت هرگز ازبين نميرود

تفاوت ميان آنچه که ديگران از ما ميبينندو حس ما از خويشتن درونيمان و آن احساسات  عميقی که درون اين خويشتن نهفته است

تفاوت ميان جهان رفتاری تو ومن و جايگاه نامعلوم تخيلات پنهان ما

انديشه ها ورويا های ما و گفت گوهای جسارت آميزی که با خود وديگران داريم

گفت گوهايی که در آنها از رازهای سر به مهری که داريم پرده بر ميداريم از انها دفاع ميکنيم آنها را توجيه ميکنيم و از اميد ها عشقها و سرخوردگيهامان ميگوييم

وای که اين انبوه عظيم تخيل چقدر با واقعييتی که متوان آنرا لمس کرد روی آن ايستاد يا آن را لگد کرد

با درختها گلها ميزها ستارههااقيانوس ها و دستها متفاوت است

و اينگونه است که شناخت معنايی ندارد...........

ماخذ:کتاب خاستگاه آگاهی در فرو پاشی ذهن دو جايگاهی {جوليان جينز}

   + بهاره رهنما - ۳:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۸/۱٩