شروع

بهار تابستان پاييز وزمستان

با فروردين تير مهر و دی شروع نميشوند

هيچ بهاری اغاز نميشود مگر با اولين شکوفه

هيچ تابستانی مگر با اولين ميوه

هيچ پاييزی مگر با اولين برگی که ميافتد

وهيچ زمستانی اغاز نميشود مگر با اولين برف

ما روزی متولد شده ايم

روزی از روز های يک تقويم

اما هرگز آغازنميشويم

مگر با يک نگاه

کاش اغاز شوی.

   + بهاره رهنما - ۸:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٢/٢٥