فروغ زنده است

یک بار دیگه باور کردم که تنها جادوی جاودانگی نوشتن است و بس .

باید در یاد خیلی ها زنده ماند و این معجزه تنها دز فلم است و بس . این تکه از اشعارش را بخوانید:

حرفی به من بزن

آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد

جز درک حس زنده بودن از تو چه میخواهد؟

حرفی به من بزن

من در پناه پنجره ام

با آفتاب رابطه دارم.

/ 0 نظر / 7 بازدید