گیسوانم را به باد خواهم داد تا....

دختر جوانی که چند وقت پیش با من کار میکرد و موهای خیلی قشنگی داشت یک روز اومد سر کار و دیدم موهای خیلی بلندش رو تقریبا از ته زده گفت خوب شدم؟ گفتم اره افرین به جراتت اما اینو بدون که چند روز بعد حالت خوب نخواهد بود ,نم اشکی به چشماش دوید و فقط گفت میدونم بعد هم مشغول کارش شد ,مدت ها بود که میدونستم تو یک رابطه احساسی بی سر و ته روشن خاموش ازار دهنده است .چند روز بعد اومد و منو برد یه گوشه و اشکاش ریخت گفت دلم برای موهام تنگ شده اونموقع بود که چیزی رو که میخواستم همون روز بهش بگم گفتم, بهش گفتم موهات که برنمیگرده اون چیزی هم که دلتنگشی موهات نیست و من مطمئن نیستم به نفعته که برگرده یا نه اما بهت تبریک میگم ! با تعجب و اشک پرسید :تبریک؟ فکر کرد اشتباه شنیده . گفتم اره تبریک و براش توضیح دادم یکی از مراحل بلوغ هر زن اینه که یک بار یک ادمی ترکش کنه یا با حال تنهایی غریب و لا علاجی مواجه بشه .حتی اگر جذابترین و موفق ترین زن روی زمین باشه تا یکبار اینجوری نیفته و دوباره پانشه کامل نمیشه , گفتم تو این مرحله معمولا باز هم یک بار هر زنی میره جلوی اینه و موهای بلندش رو بی رحمانه تا جایی که میتونه قیچی میکنه . این خیلی شجاعت میخواد مردا برای جابجا کردن خط ریششون شیش ماه باید فکر کنن تا تصمیم بگیرن اما زن عاشق موهاش رو قربانی میکنه به خیال اینکه با این کار عطر دستای طرف از سرش میره زنانگیش ازبین میره لج میکنه با خودش با خاطراتش با دنیا و بعد چند روز هم قطعا پشیمون میشه چون با قطع اون موهای بلند رشته هیچ چیزی جز همون تارهای مو پاره نمیشه اما اون زن قوی میشه و تا بار دیگه که شاید سال ها طول بکشه تا موهاش به اون بلندی شه یاد میگیره هربار که از رابطه ای رفت یا اون رابطه تموم شد اتفاقا بیشتر مراقب موهاش و تمام زیبایی ها و زنانگی های وجودش باشه , اما این یک مرحله گذره یک پل بک بلوغ هر زنی بابد یک بار توی عمرش بلندی گیسوانش رو فربانی کنه بک بار و نه بیشتر.....

 

/ 1 نظر / 1411 بازدید
daryaaaaaaa

روزی که از هم جدا شدیم با چشماییکه اشکاش بند نمیومد اومدم خونه به تنها چیزی که برای فردا فکر میکردم این بود که میرم و موهامو کوتاه کوتاه می کنم تا دیگه رد دستاشو روی موهام نداشته باشم، گفتم وقتی خودش نیست کاری میکنم که موهام و یاد دستاشو و اینکه همه چیز از نوازشهاش روی موهام شروع شد همه رو یه جا از دست بدم.... روز بعد از حال بد حتی نتونستم از خونه بیرون بیام بخاطر گریه های مداوم چشمام سیاهی میرفت .... عصر همون روز بعد از 3سال همه چیزو برا دوستم تعریف کردم و بازم گریه امون نمیداد.... دوستم که از خونمون رفت انگار بلوغ اتفاق افتاده بود .... من مژگان قبل نبودم... دیگه دلم نمیخاست موهامو کوتاه کنم نگهشون داشتم ... چون این بار بجای گریه با نگاه کردن به موهام لبخندرو لبام میومد از یاداوری اون همه خاطره خوب و خاص.... من مژگانم با تمام زنانگی هام نفس می کشم و به زندگیم ادامه میدم و برای خودم و کسیکه روزگاری دوستان عاشقی برای هم بودیم بهترین هارو تا ابد از خدا می خوام.