شکرانه پاییزی من


از خداوند بابت نشانی های خوب و به موقعش در انتخاب را ه های زندگیم ممنونم ، ممنونم بابت را هایی که رفتم و خصوصا راه هایی که نرفتم چون نرفتن به آن را ه ها از من زن امروزم را ساخته ، زنی که از رها کردن ها و گذشتن هایش اموخت و توانست بنویسد، زنی که با همه خستگی های گاه و بی گاهش هنوزو همیشه عاشق زندگی است ،زنی که  یاد گرفته خود زندگی یک  خوشحالی بزرگ است و بس  و زنی که با جرات اگر نیازی باشد گاهی  به گذشته نگاه میکند و با شور و شوق به آینده .این یادداشت را به موهبت شروع فصل دلنشینم پاییز برای خودم  نوشتم برای شکر کردن بابت همه مسیری که در این چهار دهه طی کرده ام و برای استقبال از معجزه های خوب پاییز که برای همه عزیزانم نیز ارزویش را میکنم ...
پاییز نود و سه پاییز چهل سالگی من ..

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید