زندگی نو اثر اورهان پاموک برنده نوبل ادبیات

قسمتی از رمان جادوبی اورهان پاموک زندگی نو:

ترسیدم خاظراتی که از جانان براتم مانده بود به عاقبت دلم دچار شوند که در ازدجام  آدم های بی هدف در کوچه ها راهش را گم کرده و آسیب دبده بود.....

اما باز هم  تصور میکردم که با زنده و شعله ور کردن چیز هاییکه از چهره و حرف ها و لبخند جانان برایم مانده بود مبتوانم برای این قهرمان بدبخت  و احمق که میکوشد در سرزمین بی حافظه ها  معنای زندگی را بیابد سایه بانی کم نورو خشک پیدا کنم تا پناهگاه خیال خوشبختی هم باشد .

/ 0 نظر / 10 بازدید