ميبينی دنيا رو لامصب خوشگله هرکاريش ميکنی خوشگله حتی وقتی بدترين اداها رو در مياره فقط کافيه باور کنی مال توست جون من فردا خوب نگاش کن بد وضعی قشنگه حتی وقتی داره بهت دهن کجی ميکنه07.gif

/ 2 نظر / 19 بازدید
sepanta

به اين ميگن خوش بينیه حاد :D.....خوب البته واسه شما که همسری چون پيمان داری که همش شکره مخصوصا طنز نوشته هاش بايدم دنيا خوشگل و خوش قد و بالا باشه :D......

shayad sedayi ashena ...

اگه نظر ديگران اهميتی داره ... پس چرا توجهی نمی کنيد ... و اگه نداره ... می تونيد تو تنهاييتون حرف بزنيد ... يا بنويسيد ... وبلاگ نويسی بی معنا می شه ... من يک خواهش کردم ... گويا نديديد ... شايد هم اصلا اهميتی نداشت ... ؟