پریا شانزده ساله شد

امروز دخترک قصه های من به شانزده سالگی سلام میکند و من در بهت این بالندگی مبهوت ، خدایم را شکر میکنم ،با لذت و تحسین نگاهش میکنم و به یاد میاورم این شعر مرحوم حمید مصدق را:


زیباییت مرا به قصور متهم میکند
بی آنکه بداند از اینهمه ،
سهم پرنده فقط پرواز است...
/ 0 نظر / 21 بازدید