نفس

به پوست تنم دست می کشم

به جای کسی نفس ميکشم

پنجره را ميبندم

و در حسرت  يک بوسه ميميرم.................

/ 0 نظر / 19 بازدید