حتی مردگان

  ازشاعر بزرگ  چک :"یاروسلاو سایفرت"

حتی مردگان نیز نیازمند ِ اندکی عشق اند ؛

برای در نوردیدن ِ آن راه ِ طولانی

و رسیدن به انتهای ابدیت."

ترجمه : خانوم فریده مصطفوی - حسن زاده

پ.ن: که بعد از خواندن یکی از داستان های مجموعه دومم به نام " مالیخولیای محبوب من " این شعر را برایم فرستادند.

 

 
/ 0 نظر / 12 بازدید