گاهی به دستام نگاه ميکنم اما انگار غريبه هستن

دلتنگ دستای بچگی هام هستم

من زمان را قبول ندارم

مهم نيست که حالا من واسطه خلق دستها ی کوچولوی ديگه ای هستم

مهم اينه که ميتونم چشمامو ببندم

و دستهای بچگيامو نوازش کنم

مهم اينه که من زمان راقبول ندارم

جنگی هم نيست ا

اما ميتونم با چشمای بسته به عقب برگردونمش

شما هم امتحان کنيد.

/ 2 نظر / 9 بازدید
DesDinova

اينکارو منم ميتونم بکنم .... اما !!! ...

dead man

سلام... من هم زمان را قبول ندارم. ولی فعلا که در آن محبوسم. می بينی گفتم فعلا... همين هم برای درک اسارتم کافيست.