چشمهای زن باران

خیلی عجیبه خیلی ، اینکه امشب اولین بارون پاییز داره میباره و فردا ساعت چهار چشمها یک اجرا اره تو حوزه هنری ، به سوابق نوشته هام در مورد چشمها رجوع کنید میبینید که ما حتی شب اجرای چشمها در دبی و وسط تابستان در تهران هم معجزه بارون رو داشتیم ، حالا این عنصر به قول رو إنکاو ها هم زمانی یا اتفاق چقدر در مورد چشمها صادقه نمی دونم اما من کاملا باور دارم که چیزی الهی و خدایی این اجرا رو حمایت میکنه چیزی که من اسمش رو خود خود عشق میزارم تقارن یادداشت قبلی با شب اجرای چشمها هم بی دلیل نبوده این بغض بی قرار و اون دستنوشته ها و این حال دلتنگی و ... نه به قول نغمه نمایش چشمها : توی پاذل زندگی هیچ قطعه ای بی دلیل گذاشته نشده، خدایا ممنونم بخاطر برکت باران امشب و به خاطر اینکه بی خطاب و با خطاب همیشه زن بارانم...

/ 0 نظر / 20 بازدید