چشم ها در گلستانه

عزیز ترین داستان مجموعه دوم من که به تازگی به ناشر سپرده شده به نام " چشم هایی که مال توست " در این شماره نشریه"  گلستانه " چاپ شده است .

برایم اتفاق شیرین و مهمی است . شاید چون از سال ها ی نو جوانیم خواننده گلستانه بودم و صادقانه بگویم :هرگز گمان نمیکردم روزی خودم مطلبی در آن داشته باشم !خواستم با شما سهیمش شوم . بخوانیدش!

ماهنامه ادبی گلستانه شهریور٨٩

/ 0 نظر / 16 بازدید