و بقول سعدی:آن را که خبر شد خبری باز نيامد..... 

و باز هم به دنبال نشانی ها به طرز فوق العاده عجيبی موقع تغيرات وبلاگ صفحه کامنت های من باز شد و چنان شد که ديديد و ديديم .

به هر حال من هنوزم معتقدم با وجود بيماران عجيبی که ا طراف ما ادمهای کم و بيش شناخته شده است دموکراسی هنوز کمی زوداست و تصميمی برای باز کردن صفحه کامنت ها نداشتم .

 مينا جان من انقدر ها هم انتقاد ناپذير نيستم اما دشمن شخصی بحث ديگری است .

بقولی وبلاگ يک مکان آزادو شخصی است من چه راهبه تارکه دنيا باشم چه خانم مدونا اين جا جای اين بحث نيست بهمين خاطر ترجيح ميدم در ياهو مسنجر و با ادرس واقعی ادمها روبرو باشم تا با تنگ نظرانی که خدارا شاهد ميگيرم که هميشه برايشان وسعت ديد ارزو ميکنم گرچه اين بيماران را ميشناسم و مدت هاست به خدا سپردمشان.

به هر حال من اگر پليد ترين ادمها هم باشم کسی که به بصيرتی برسد نام و نشان پنهان نميکند.

باز هم خدا را شکر ميکنم  که که مينويسم پس هستم و ارزوی ننوشتنم را نخواهد توانست رسيدن18.gif

به هر حال ادعايی ندارم و دوستتان دارم با نشانی هايتان که دليل وجودتان است نه بی وجودی برايم در مسنجر پيغام بگذاريد

زنده باد قلم07.gif

اميد وارم به جانم سو. قصد نشود35.gif

/ 0 نظر / 20 بازدید