یادداشت دکتر خطیبی درباره چشمها

 
روزنامه اعتماد
14 شهریور 92

به بهانه نمایش «چشم‌هایی... که مال توست»
عشق- سوگ- فراغ
|حسین خطیبی|

فضایی تاریک و صدای فرهاد که می‌خواند «شنبه روز بدی بود، روز بی‌حوصلگی، وقت خوبی که می‌شد غزل تازه بگی». در این لحظه است که تک بازیگر نمایش وارد صحنه شده و شروع به ادای دیالوگ‌هایی می‌کند که به خاطر لحن خودمانی و معمولی آن در ابتدا به نظر بسیار عادی و ساده می‌نماید. ولی در همان چند لحظه نخست تماشاگر را به دنبال خود به درون قصه می‌برند.به درون قصه‌یی که انگار با قصه درونی یکایک تماشاگران یکی است. مهم نیست که مرد باشی یا زن ولی به هر حال با جملات و تعابیر و خاطرات بیان شده در نمایش احساس نزدیکی و آشنایی می‌کنی، کمی که از آغاز نمایش می‌گذرد درمی‌یابی که شخصیت اصلی زنی است روانپریش که با خیال همسر سابقش سخن می‌گوید. مونولوگی شنیدنی که ظرایف درونی و پیچیدگی‌های شخصیتی زن را نشان می‌دهد.تازه در‌می‌یابی که به‌رغم اینکه این سخنان از ذهن و روان پریشان زن سرچشمه گرفته و به‌رغم اینکه جملات پراکنده و گاه به ظاهر نامربوط به نظر می‌رسند ولی انسجام درونی خود را دارند و حلقه اتصال همه این فرازها عبارتند از عشق توام با سوگ درمان نشده‌ زنی نسبت به همسر سابقش. زنی که پس از عشق دچار فراغ و متعاقب آن دچار واکنش روانی سوگ شده است.در عشق و سوگ و فراغ که حامل خود را به دنیای درون هدایت می‌کنند احساس‌های غم و شادی و خشم و ترس که احساسات پایه‌یی هستند را در کنار هم و توام با یکدیگر می‌توان دید و جالب اینکه به خاطر اجرای بسیار عالی بهاره رهنما در طول نمایش گاهی دیالوگی شما را به خنده انداخته یا دیالوگ بعدی اشک شما را درمی‌آورد، زمانی خشم‌تان را برمی‌انگیزد یا شما را دچار ترس می‌کند، گاهی اسیر این احساسات خود شده و از محل اجرای نمایش به طور ذهنی دور و در خاطرات شخصی خود غوطه‌ور می‌شوید. ولی دیالوگ بعدی شما را دوباره به محل نمایش جلب می‌کند یا به بخش دیگری از خاطرات‌تان ارجاع می‌دهد.همه این فراز و فرودها انجام نمی‌شد مگر با نویسندگی و بازی درخشان بهاره رهنما که با اجرای بسیار شگفت‌انگیزش مخاطب را به مدت یک ساعت و اندی به همراه خود به درون هزار‌توهای ذهنی راهنمایی می‌کند،جایی که بین سلامت و جنون مرز بسیار نازکی است که گاه دیده نمی‌شود.در اینجاست که نمی‌دانیم حق با عاشقان است یا فارغان.

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-06-14/151.htm
/ 0 نظر / 6 بازدید