چشممان روشن ‘ چلچراغمان باز روشن شد ...

چلچراغ رفع توقیف شد

این مهمترین خیر خوبی بود که شنیدم قبلش هم خبر بردن جایزه گلشیری رو توسط سارا سالار و برای رمان محبوبم " احتمالن گم شده ام " شنیدم و البته  قاصدگ ها گفته اند که باز هم خیر های خوب در راه است ...

به معجزه, به عشق ,به دعا  و به حضور دست های گرم خدای خوبم این روز ها ایمانی دوباره پیدا کردم ایمانی بیشتر ,راسح تر و عمیق تر از گذشته ...

با صدای" احسان خواجه امیری "عزیز باز دوباره همراهم در آن ترانه ای که می خواند : هرکسی دنبال خبر می گرده , بهش بگین عشق داره بر می گرده ...

صفحه  آملی ام را با دل گرمی نامه های پر مهرتان و انرژی چندین برابر به روز می کنم ..

امشب تو شب چراغونه , چون تو چلچراغ ما  بازم ستاره  بارونه ,حروف چینیه :(

صفحه من هم  با مطلبی درباره عکس های قدیمی به روز می شود ...

شنبه خوب شنبه چلچراغ..

/ 0 نظر / 18 بازدید