سرخ

سرخ رنگ خيلی از چيز های حوب اين دنيا ست

زن سرخ پوش ميدان فردوسی را حالا ديگر خيلی ها ياد شان نيست

ميدان هفت تير به بعد تازه تهران برای من آغاز ميشود قبلش منهای يک جاهايی از شميران چيزی برای نوستالژيک شدن من ندارد

روزای عجيب و سرخيه روزها تو هوای قصه هامم و شب ها سر تمرين تئاتر :

تئاتر پنجره ها به کار گردانی آييش از اوايل شهريور  در سالن اصلی تئاتر شهر.

تئاتر:چيزی  که مطمئنم جزئ لاينفکی از زندگی من خواهد بودو لا اقل تصميمش را دارم که اين جوری باشد 09.gif

اگر هر چيزی رنگی داشته باشد رنگ تئاتر برای من سرخه سرخه07.gif

و من ميمرم برای اين موضوع که تئاتر شهر پر از جن های واقعيه که ميتونم حسشون کنم16.gif

ظهر ها روی سکو های تئاتر شهر پر از زوج های عجيبی است که به هم ساند ويچ مغز ميدهند

ومن عاشق پير مردهايی هستم که تو رخوت عصر های جمعه دم تئاتر شهر شطرنج بازی ميکنند و به هيچ چیزی فکر نميکنند غير از شطرنج............

/ 0 نظر / 11 بازدید