خورشید های همیشه

چاپ شده درستون جید من در شرق " عجیب تر از قصه" دوم شهریور هشتاد و نه
عجیب تر ازقصه :اگر زمان و مکان در دست ما بود ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت میشدم .
وقتی همه قوایم را جمع کرده بودم که اعتراف کنم دهه شصتی ها دارند مرا تحت تاثیرقرار میدهند چون تا سال پیش فقط متعجبم میکردند و کتابی از یک نویسنده زن متولد شصت و چهار به ذستم میرسد . با یک سوال غافلگیر میشوم . دوستی تماس میگیرد و از من می پرسد : آیا آلبوم موسیقی جدید مرکز بتهون "آفتاب های همیشه "که شامل شعرهای شاملو با صدای آیداست را شنیده ام یا نه ؟ نشنیده ام اما قبل از سفرم خبرش را شنیده بودم سخت مشتاق شنیدنش بودم . چند ساعت بعد در یک حرکت ضربتی از آن حرکاتی که جادوی ترافیک تهران را نابود میکند پیکی موتوری برایم آلبوم را می آورد.با ترس سی دی را در پخش صوت می گذارم و گوش می دهم منتظر صدای زنی هستم که برای من لیلی معاصر است . زنی که به گمانم در آینه هایی که شاملو از او تصویر کرد جاودانه شد و در خورشید های همیشگی زیبایی اش تا به ابد ثبت شد . همیشه گمان میکردم تصویر آیدا درشعر عاشقانه شاملو تصویر معشوق است در حالی که در زندگی کنار اودر حکم مادر فرزندانش هم بود. اما آیدای شعر شاملو برای من همچنان لیلی نو رسیده  باقی مانده بود. زنی خاص که همچنان همه کار ها و تصمیماتش را پس از مرگ شاملو از طریق سایت ها و خبر ها دنبال میکردم . به گمان شاید بسیار احساسات گرایانه من آیدا یکی از خوشبخت ترین زنان دنیا ست حتی اگر او هم همه روز مرگی های زندگی زناشویی را تجربه کرده باشد آیدا زنی است که شاملوی سرزمین من مقابل آینه اش نشاند و از او ابدیتی ساخت .اراثه این آلبوم و هماهنگی هایش به نظرم اقدام بسیار جسورانه ایست خصوصن موسیقی های ساخته شده و یکی دو ترانه ای که در آلبوم خوانده میشود . هوشمندانگی مهم دست اندر کاران این آلبوم در نظر گرفتن جذابیت راز گونه خود آیداست که در انتخاب قطعات یا حتی خوانش آنها ازسلیقه شخصی  خود او استفاده شده و بدیهی است که روح این زن نه تنها در صدایش که در انتخاب و چیدمان قطعات به خواننده منتقل میشود . صدای آیدا خیلی زود بعد شروع خواندن سی دی از پخش در میاید . تا میشنوم بغضی به گلویم می پرد . صدای عجیبی است صدایی شاید نه کمتر جادویی تر  از صدای خود شاملو !صدایی که حس عجیب اتنظار عاشقانه یک زن را به همرا ه دارد , قصه دارد و سخت آشنا ست . جنسش آشناست حتی اگر هرگز نشنیده باشی .با همان جمله اول به قول مادربزرگ بند دلم پاره شد و اتفاقن جمله از شعرشاملو نیست از" اندرو مارول "است :"اگر زمان و مکان در دستمان بود دهسال پیش از طوفان نوح عاشقت میشدم "چیزی در گلویم باز بهم گره می خورد و  دنبال علت این بغض می گردم میبینم باور نمیکنم که لیلی معاصر زمان من هم پیر و تنها شده است صدای آیدا و این قطعات پر از تنهایی است . چنان شیفته جادوی حظور آیدا شدم که یادم رفت از تنظیم خوب قطعات و آهنگسازی سخت اثر یاد کنم گرچه این بخش شاید فقط اظهارنظر یک شنونده خارج از حیطه موسیقی باشد, اما کاملن حس میکردم  که چقدرممکن بود  یک موسیقی کلیشه ای  یا بی رمق, از تاثیر گذاری  این  آلبوم بکاهد . .  شجاعت , دقت و سلیقه گرد آورندگانش را تحسین میکنم و به شما پیشنهاد شنیدنش را میدهم  

بعد از تحریر : اگر زحمت کشیدید و تا بتهون یا جایی برای تهیه آلبوم رفتید, آلبوم " نه آن چنان " از گروه بهنا هم تهیه کنید در این روز های نه چندان خوشرنگ ,رنگ (به فتح ر)و رنگش (به کسر ر)شنیدنی است ,ایرانی و خوشحال و نو ...

/ 0 نظر / 17 بازدید