ه جستجوی تو ...

احمد شاملو احمد شاملو
به جست و جوی تو
بر درگاه ِ کوه میگریم
در آستانه دریا و علف
....

به جستجوی تو
در معبر بادها می گریم
در چار راه فصول
در چار چوب شکسته پنجره ای
که آسمان ابر آلوده را
قابی کهنه می گیرد

به انتظار تصویر
تو این دفتر خالی
ورق میخورد تا ....
 
احمد شاملو 6602


/ 0 نظر / 18 بازدید