سینما و ادبیات

شنبه١۶آبان ماه  خانه ی هنرمندان نشت بین سینما گران و اهالی ادبیات .

آنها که از سینما و ادبیات آمده اند ، آنها که از ادبیات به سینما رفتند و آنها که در هر دو عرصه ماندگار شدند .

با سخنرانی تنی چند از اهالی سینما و ادبیات و اجرای نیلوفر لاری پور این نشست به بهانه ی چاپ دوم مجموعه

داستان من به نام چهار چهارشنبه و یک کلاه گیس با همکاری نشرچشمه برگزار می شود و ورود برای عموم آزاد

است .

چشم انتظار قدم هایتان هستم .

بهاره رهنما

 

(خانه ی هنرمندان خیابان ایرنشهر ساعت : ١۶الی ١٨ )

/ 0 نظر / 15 بازدید