میان زمین و هوا

نمیدونم بده یا خوب اما یه روزایی از عمر آدم انگار توی خلاْ می گذره توی زمانی انگار اصلاْ داخل عمرت نبوده رو هوایی الان تو اون حال و هوا هستم  

/ 1 نظر / 9 بازدید
الهه

چي شده - جرا رو هوايي مگه خماري بابا شما ديگه چرا شماكه غمي نداريد تو زندگيتون - همش به خوشي بابا . ما بدبختيم كه بايد جور همه رو بكشيم