جنون منطقی


جنون منطقی عنوان مجموعه ای از ترانه های أفشین ید الهی است که این روزها توسط نشر نگاه منتشر شده است جدا از اینکه در لإبه لأی ترانه های این کتاب میتوانید با سفر ترانه این شاعر در طول هجده سال آشنا شوید مرور ترانه های یک ترانه سرای موفق برای هرکدام از ما مرور خاطرات شخصی ما با ترانه هایی است که او برای خواننده هایی گفته که ما میشناسیم یا زمانی طرفدارشان بودیم ، یا تیتراژ سریال هایی که پایش نشسته ایم و با سرنوشت شخصیت هایش زندگی کرده ایم : ترسیده بودم از عشق ، عاشق تَر از همیشه هرچی محال میشد با عشق داره میشه....حالا که این ترانه ها به صورت یک مجموعه تقریبا حجیم چاپ شده من نه برتری (که اصلا ترانه زبان بیان دیگری است) اما تفاوت هایش خصوصا در حافظه خاطرات مردم کوچه و بازار را با شعر میبینم خصوصا جایی که این ترانه ها به تیتراژ سریال هایی پیوند میخورد. که أثار ماندگارتری در حافظه تاریخی یک ملت هستند ادم پی میبرد به یکی از علل یکی از تقدیم های کتاب  : به خاطره لرزان مردمان سرزمینم شاید جدا أز جوهره شعر أفشین ید الهی این ترانه سرا بودنش انقدر حس قرابت و نزدیکی به مردم را در او و انچه میسراید قوی میکند. روزی به شمس لنگرودی گفتم مردان شاعر بهترین دروغ گو های روی زمینند انها چنان عشق را وصف میکنند که اگر معشوق نباشد انگار جهان به پایان میرسد ، شمس لنگرودی در جوابم خندید بعدها که شیفتگی ام به شعر مدتی جنون زده تکرار ترانه مدار صفر درجه ام کرد تا سال ها کنجکاو بودم مرد معمار پشت این کلمات را بشناسم : وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد
ادم زمینی تَر شد ، عالم به ادم سجده کرد
من بودم و چشمان تو
نه اتشی و نه گلی
چیزی نمیدانم از این دیوانگی و عاقلی...
بعد ها  ایشان را به عنوان یکی از بهترین دکترهای روانکاو این شهر  شناختم، و این شناخت منجر به این شد که باور کنم برای تعدیل این میزان از فهم شعر از شاعرانگی و از جنون امیختگی کلمات باید فقط به علم عقل پناه برد و گرنه که پشت کلمات شعر مدار صفر درجه نمیشد جز یک مرد جنون زده از شیفتگی احساس و شعر کسی را یافت اما چه نام درستی بر این مجموعه ترانه اوست جنون منطقی همان چیزی است که شاید دکتر أفشین ید الهی با تلفیق عقل و احساس به آن دست یافته و جامعه بیماران و شیفتگان بسیاری را از موهبت انچه توانایی و استعداد وجودی اش است بهره مند میسازد. از این شاعر و همین نشر مجموعه غزل ها به نام : "کنار غزل های من بخواب"
و مجموعه شعر سپید:"حرف هایی که من باید میگفتم و تو میشنیدی " هم امسال به چاپ رسیده است.

 

 

/ 0 نظر / 107 بازدید