عکس های جشن امضاء شیراز

جشن امضای شیراز همراه با نمایش خوانی با حضور استاد هودی بزرگ نمایش شیراز این برنامه با یک دقیقه سکوت به احترام   زاون قوکاسیان برگزار شد و اجرای نمایش خوانی به روح مهربان ایشان تقدیم شد.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 121 بازدید