یلدای من به روایت عکس های پریا قاسم خانی

 

سلام زمستون ، خوش اومدی با اینهمه خبر خوب ، کار خوب ، انفاق خوب، با اینهمه شعر و شور و معجزه ، با اینهمه برف ، ممنونیم از اومدنت که میای تا ما برای گرمتر شدن دلهامون بهم نزدیکتر شیم ،کرسی بچینیم ، ادم برفی بسازیم و اتیش روشن کنیم ، اهلی زمستون خوش خبر خوش یمن هستی میدونم ، خداوند هم گفته پس از هر سختی گشایشی است ،به قول رانووسکایای باغ البالو : بعد از آن پاییز تیره و سرد دوباره شادمانی از سر گرفته ای از خوشی سرشار هستی وفرشتگان آسمانی تو راترک نگفته اند ....زمستان خوبم ، برکت و مهرت را بر سر من و عزیزانم و مردم خوب سرزمینم ببار / بهاره رهنما ، أغار زمستان ١٣٩٣شمسی 

 

 

/ 0 نظر / 186 بازدید