و بر دیگر برای چهارمین بار نمایش چشمها بر صحنه میرود...

سالن کهن دیار با نمایش چشمهایی که مال توست افتتاح میشود، باغ موزه هنر ایرانی خ فرشته بوسنی چهارراه دکتر حسابی از بیست مرداد تا چهار شهریورساعت هفت و نیم شب شماره رزرو:09388093899 لطفا مثل همیشه از عاشقانه ما در محل زیبای باغ هنر ایرانی حمایت کنید و در مدت کوتاه این دو هفته به دیدار نغمه عاشق نمایش ما بیایید ، جای نسیم ادبی عزیز کارگردان این نمایش که این بار در سفر است سخت خالی است

/ 0 نظر / 7 بازدید