همسر اول

جملات انتخابی من از اخرین کتابی که خ واندم: فراموش کردن؟ولی من نمیخواهم،فکر این که کسی را که دوست دارم دیگر دوست نداشته باشم مرا به وحشت می اندازد ،از دردم میترسم أما از درمانم بیشتر نمی خواهم از درد او رها شوم عشق بیماری نیست...

من ادعا کردم که در هر قدم از ماجرا اوباعث شده که همه از این بد بختی که دامنم را گرفته خبر شوند،خب دروغ میکفتم برعکس دوست دارم تمام روزها و تمام شب ها از کسی حرف بزنم که ترکم کرده،از او بنویسم ،برایش گریه کنم ،غم من گرانبهاست چون تنها چیزی است که او برایم به جای گذاشته.

من اسوده هستم ،اسوده خواهم شد ،در حال حاضر بی شک فرا ز و نشیب هایی وجود دارد .وقتی در نشیب هستم از خودم میپرسم ایا هرگز مرا دوست داشته؟ وقتی در فراز هستم میگویم: ایا او واقعن میتواند دیگر دوستم نداشته باشد؟

من  نیمی از یک زوج هستم ،با خاطره او انقدر وحدت روحی دارم که به تنهایی دو نفر هستم .

اما او در زندگی تازه ام فقط حضوری گذرا دارد مثل بک رویای فراموش شده که گاهی یک رنگ ،یک صدا،یک ترانه  در عالم واقع ما را به رویایی محو شده باز میگرداند که گمان مبکنیم همین رنگ منحصر به فرد را داشت ،اما در واقع دیگر قادر نیستیم تمامیت ان را بازیابیم،این ها دیگر حتی خاطره ای هم نیست توهم یک خاطره است.

این توهمی احمقانه است که دوستی جای عشق را می گیرد,نه دوستی فقط جای دوستی را میگیرد وعشق بی وارث میمیرد.

با گذشت سال ها دیگر کسی نخواهد دانست که انها همدیگر را دوست دارند یا نه ؟مثل دو زندانی محکوم به اعمال شاقه که به یک زنجیر بسته شده اند ،مجبورند کمدی عشق کامل را تا اخر بازی کنند،عشق انها زاده شده به رغم میل من ،فقط به خاطر من دوام خواهد یافت.

از این گذشته دیگری هم هست ،همسر اینده ،کتاب من ،مخصوصن اگر او نخواندش در زندگی او همان چیزی خواهد بود که او در زندگی من بود.حضوری نامریی اما محسوس مثل ماهی که نفس میکشد.

 حالا من می خواهم جعبه تشکرم را پر کنم و هرکس در ان کاغدی پیدا کند ،ممنونم از ما درم که در هر وعده غذائی که برایم اماده میکند تکه کوچکی از قلبش را مثل یک باقالا در ان می گذارد،ممنون از پدرم که برای باز یافتن زمان از دست رفته پایه های تمام میز هام را تعمیر کرد,کاناپه هایم را روبه راه میکند،دیوار هایم را رنگ تازه میرم دو بهم اطمینان میدهد که دلربا هستم،حتی وقتی بی ارایشمً ،ممنونم از فرزندانم که با این که حالا دیگر قد کشیده اند از مامان کوچولویشان که دیگر قادر به محافظت از انها نیست محافظت میکنند،ممنونم از خواهر و برادر و دوستانم که وقتی فقط پیام گیر ها بهشان پاسخ میداد با پیام گیرهام  حرف زدند.و ممنونم از خدا که وقتی دیگر نمیتوانستم قدم بردارم مرا حمل کرد. و ممنون از همسرم که به رغم خیلی چیزها خاًطرات بسیاری از بهار و پاییز و تابستان را به او مدیونم و همین ها باعث شده تا بتوانم لخت از میان زمستان بگذرم.

کتاب همسر اول از نویسنده فرانسوی فرانسوا شاندار ناگور  ترجمه اصغر نوری  نشر نگاه.

/ 0 نظر / 13 بازدید