قطار

قطار می‌رود... تو می‌روی... تمام ایستگاه می‌رود... و من چقدر ساده‌ام که سال‌های سال

در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه داده‌ام‌‌!

"قیصر امین پور"

/ 0 نظر / 7 بازدید