پری

 

وزنه را به پایم ببند

مگر نمی بینی خشکی جای من نیست

بگذار به قعر آب ها بازگردم

از همان نگاه اول تو  پری شدم من

پاهایم باله شد و شش هایم آبشش

مرا به دریا بازگزدان

امیرزاده ی من!

دیر بود برای باز کردن وزنه از پای این پری پیر

دیگر بلد نیستم نفس کشیدن در خشکی را

پای رفتن ندارم

خشکی غرق ام می کند

مرا به دریا بازگردان

وزنه را به پایم ببند

و به قعر آب ها

بسپار

آنگاه به بستر شاهزاده خانم ات بازگرد

امیرزاده !

 

بهار

مهر نود

کلار آباد

جنون دو نفره

 

/ 0 نظر / 25 بازدید