امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودی


امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودی
به رنج های امروزمان فکر کنیم و نگذاریم  کودکانمان هم همان رنج ها را تجربه کنند فردای هر سرزمینی در گرو رشد جسمی و روحی کودکان آن سرزمین است برای جهانی صلح امیز و دارای حقوق انسانی برای کودکانمان تلاش کنیم برای انکه انها بهتر از ما را تجربه کنند و بهتر رشد کنند فکر کنیم راهکار بدهیم و عمل کنیم ما کودکان دیروز هوب میفهمیم دنیای یک کودک به چه سادگی شیرین تر میشود انچه از ما دریغ شد را از آنها دریغ نکینیم و آن چیزی نبود جز جهانی مهربان تر و ارامتر /بهاره رهنما


روز جهانی کودک را به کودکان سرزمینم به عنوان یک مادر و نیز سفیر انجمن حمایت از حقوق کودک با بهترین ارزو ها از صمیم قلبم تبریک میگویم.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید