فرشته ای در ترافيک

دارم از کلاس موسیقی پریا بر میگردم ترافیک خیابان تخت طاررس امانم رو بریده فایده ای نداره بخوام خطم رو عوض کتم راه تقریبا بسته است.شب عیده آدمها رو هول و هیاهوی عقب ماندن از قافله خرید و نوروز گرفته.اj

 تو این ازدحام چشمم می افته به اون:پالتوی صورتی پوشیده و مقنعه سفید سرشه و کلاه پالتوش رو کشیده رو سرش. پوتین هاشم صورتییه نشسته ترک باباش رو ی موتور و ویولنش رو توی کیف چرمی انداخته پشتش مثل کوله پشتی .هوا سرده سرش رو از بغل گذاشته رو شونه باباش و با دستای کوچیکش  چنگ زده به شونه های کاپشن پدرش.

 بخودم که میام ترافیک باز شده و اون با ویولنش و موتور باباش رفته اون دور دورا رفته به جلو به آینده .

دوست دارم فصه اش رو بسازم و ادامه بدم  تا روزای خیلی خوب .روزایی که موسیقی زندگیشو شاد و زیبا کنه و نغمه های خوش آهنگی رو بسازه و بشنوه این آرزو رو با یک آه بلند براش به  سمت خدا می فرستم.

/ 0 نظر / 20 بازدید