نم زده

باد می اید  و می پیچد لا به لای موهای خیسم  بوی گیسوی نم زده ام را میشنوم  دلم میریزد 

در ثانیه ای من  میشوم تو  بیقرار بوی موهایی که از ان من نیست  وناتوان از فراموشی این عطر

دلم میسوزد برای تو  برای موهایم  وبرأی عشق

باد همچنان می وزد موهایم خشک میشود  میبندمشان و  به رآهم ادامه میدهم.

بهار فروردین  ١٣٩١ اتن

/ 0 نظر / 27 بازدید