معرفی شعر و قصه ایران به آن سوی مرزها

 

«وجه بین المللی، هویت اصلی گلستانه بوده است  »

طی 10 سالی که از انتشار گلستانه میگذرد، وجه بین المللی نشریه مکتوم مانده است. اگرچه اصالت گلستانه می توانست هویتی بین المللی برای خود کسب کند - اگر محدود بود به هنرهای تجسمی یعنی هنرهایی چون نقاشی، مجسمه سازی، طراحی، عکاسی، گرافیک، معماری و... همچنین هنرهای مشتق از آنها؛ اما مصالح بخش اعظم گلستانه کلماتند و زبان ایرانی متاسفانه بی نالمللی نیست. گشودن بخش بین المللی گلستانه به ترتیبی که با ترجمه شعر و داستان ایرانی موجودیت یابد، پیشنهاد من به سردبیر بود و شرط های چندی که میتوانست انتشار این بخش را تداوم بخشد

 

در نهایت سردبیر موافقت خود را با شرط و شروط من برای گرداندن چنین صفحه ای در گلستانه کوتاه و صریح اعلام میک‌ند

  

قبول. ولی اما و اگر نیاورید.. این است که بی اما و اگر شماره اول را با معرفی نیما یوشیج آغاز میک‌نم. از دریافت نمونه های بهتری از ترجمه های آثار نیما و نیز ترجمه هایی که انشاءالله در شماره های آتی در این صفحه از دیگران به چاپ می رسد، بسیار استقبال میک‌نم. در واقع امید دارم اهل فن پا به پای ترجمه از انگلیسی به فارسی، قدری هم همت خود را مصروف ترجمه از فارسی به انگلیسی کنند و ما را در رونق دادن به این صفحه و معرفی ادبیات ایران به آن سوی مرزها با بهترین ترجمه یاری کنند. البته در اینترنت نمونه های نوپایی از معرفی آثارِ ایرانی به انگلیسی میتوان یافت اما حالا بعد از حدود یک دهه ، دنیای مجازی کاستی های خود را خوب نشان داده است؛ که آسیب پذیری آرشیو، یکی از آنهاست. نیز سهل اندیشی و سهل انگاری در انتخاب و ترجمه و فقدان نظارت تخصصی و از همه بدتر اعمال سلیقه های شخصی. در کنار ترجمه ها، اصل متن نیز آورده میشود زیرا به تجربه دیده ام که مشتاقان ادبیات جهان در هر کشوری ترجیح میدهند با خواندن ترجمه یک اثر، متن را به زبان اصلی نیز رؤیت کنند و با شکل و شمایل کلمات و مصراع ها، روح آن زبان را دریابند. در دسترس گذاشتن متن اصلی برای دست اندرکاران ایرانی نیز مفید است و امکان مقایسه و به چالش کشیدن ذهن آنها را بی اتلاف وقت برای یافتن منابع اصلی میسر میک‌ند.

از خوانندگان گلستانه چه آنها که در شعر و داستان شناخته شده اند و چه آنها که به رغم آماتور بودن کار خود را قابل مطرح شدن در رقابت روز به روز دشوارتر و جدی تر ادبیات جهان معاصر می بینند دعوت میک‌نم به ما بپیوندند. ترجمه شعر و قصه ایران به هر زبانی که آنها تسلط دارند و در عرصه بین الملل خواننده دارد مثل فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و عربی به بیراهه نمی رود.

 

  

فریده حسن زاده - مصطفوی
گلستانه

/ 0 نظر / 26 بازدید