گفتگوی بین انسان هاامروز در فضای نمایش فرهنگسرای نیاوران نادر فتوره چی را دیدم و این دیدار رو در رو منجر به گفتگویی شد که ادامه پیگیری این پرونده را برایم بی معنا کرد، هرگز هم مقصودم و اصولا مسیر این پرونده چیزی جز مشخص شدن مرز بین نقد و توهین نبود و بی شک کار به جاهایی چون زندان و خطر جانی برای کسی نمی رسید شکایتم را فقط به دلیل همین گفتگو پس خواهم گرفت، فقط می ماند شکایت همان دادسرا و چند جای دیگر از پرونده زنان شکسپیر که اگرچه موجب روشن شدن اذهان عمومی در عدم وابستگی من به جایی است اما متاسفانه طرف شکایتی ندارم تا با نگاه چشم های او بفهمم هیچکس مقصر نیست و بتوانم این را به او هم بفهمانم به گفتگوی بین انسان ها سال هاست ایمان دارم اگر این امکان را دارید که طرف گفتگویی دارید گفتگو با او را جدی بگیرید دوستان

/ 0 نظر / 69 بازدید