بدرقه

میان همه هواپماهایی که امشب إز آسمان این شهر میپرد ، یکی عجیب سنگین است ، همه خاطراتم را داده ام یکی إز مسافر ها با خودش ببرد، من سبک میشوم و او نمیداند بیشترین أضافه بار دنیا را حمل میکند... ...

و زندگی ادامه دارد به تاریخ شروع آبان نود و یک

/ 0 نظر / 13 بازدید