بهارم دخترم از خواب برخیز

بهار باز سرو کله اش پیدا شده خدا میداند برای چند  میلیونیم بار است که میاید اما باز تازگی و اغواگریش را از دست نداده.

 باز وقنی میاید طوری مست میشوی که گریه هایت  از یادت میرود و فکر میکنی که وظیفه داری که خوشحال باشی و بخندی حتی اگر عاشق باران باشی و در این پاییز عجیب حتی یک بار هم آسمان شهرت سیر دل نباریده باشد .

خصوصا که شوق کودکانه یک دخترک ده ساله با چشمهایی عمیق و سیاه هی به تو یادوری کند که تخم مرغ رنگ کنی و سبزه سبز کنی و تو قول داده باشی به او که تا رسیدن بهار اصلا گریه نکنی. قول گریه خوب سال تحویل را اما از او گرفته  باشی.

امروز خانمی که برای بار دوم در کلاسی میدیدمش خیلی بی مقدمه هفت ماهی کوچولوی شیشه ای رنگی که در تنگ روی آب می ایستند برایم هدیه آورد به نیت عیدی باز هم همچنان مانند پرنده ای پی نشانه ها هدیه اش را سخت به فال نیک گرفتم .

آخر امسال سال من است سال گاو !حیوانی که در سرزمینی مقدس است و در سرزمینی دیگر سر خونش شرط بندی میشود و او هرگز نخواهد فهمید که این آدمیان چرا اینقدر رنگ به رنگند و غیر قابل اعتماد.

 بگذریم در این خانه زنی در آستانه فصلی در دلش احساسات بهاری دارد ومنتظر شادی است.

او شکرگزاری را آیین پر برکتی  میداند و میخواهد سر بلند کند رو به همین آسمان خاکستری بی با ران و بگوید آهای مهربانم شکر که:

 باز باران خواهد بارید و بهار هنوز هم فرصت باران های فصلی است  و مهم نیست که این روزها دوست داشتن باران دمده شده مهم این است که هنوز آسمان توانایی بارش دارد و بابت این هم شکر.

شکر بابت مردی که بودنم  در خانه اش برایش عزیز است .

 شکر بابت حضور جادویی همان دختر دهساله پر غرور اما پر مهر.

شکر به خاطر جهان داستان که درش را برویم باز گشودی و شکر بابت تمام مدادها و قلم هایی که مال منند .

شکر بابت کاری که فرصت تجربه کردن رویاهای مردم را به من میدهد.

 شکر بابت رابطه غیبی ام با آقای حافظ.

شکر بابت مادر نرم وگرم و پدرم با همه وسعت دل و کتابخانه اش.

شکر بابت وخواهر و برادری که سال هاست دورند اما اگر نبودند خاطره کودکی هایمان چه بی رنگ رو میشد.

شکر بابت همه روزها و آدم ها و خاطره هاو رنجها و اشک های گذشته و درسهایشان .

شکر به خاطر حس خوب بخشیدن و نفهمیدن هرگز چیزی به نام کینه و حسد!

خادایا روایتی هست که تو مارا برای تجربه کردن احساس آفریدی و پا به پای ما رنج وشادی ما را تجربه میکنی .

شکر که مارا لایق این همراهی دانستی.

 خدای خوبم سفت میفشارمت و برای هردویمان سالی پر از احساسات درخشان آرزو دارم .

سال نوی تو هم مبارک.

/ 0 نظر / 6 بازدید