سهراب سپهری:زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

پرشی دارد اندازه عشق

زندگی چيزی نيست که لب طاقچه عادت از ياد من و تو برود

زندگی شستن يک بشقاب است

زندگی...

سفر گل آقا!

تسليت.

/ 3 نظر / 18 بازدید
ایلیا

گلچين روزگار چه خوش سليقه است :: می چيند آن گلی که به عالم نمونه است

naser

همونطوری که من و شما از مرگ گل اقا غمگينيم تو خارج هم خيليها از مرگ مارلون براندو غمگينم روح جفتشون شاد ارادتمند شما ناصر

naser

همونطوری که من و شما از مرگ گل اقا غمگينيم تو خارج هم خيليها از مرگ مارلون براندو غمگينم روح هر دوشون شاد طرفدار شما ناصر