انواع عشق

دو شعر از برشت با برگردان فرخ فدایی :

 

همه چیز در ذهنم مغشوش است

همه مفاهیم

از عشق ، مرگ

و انواع کثافات

برشت برگردان فرخ فدایی

 

اگر عشق بمیرد شاید در خیابان باران ببارد

و من در گورستان بر مزار کسی بروم

که روزی گمان میکرد دوستم دارد

 

 

مهر نود نمک آبرود

سر صحنه جنون دو نفره

/ 0 نظر / 10 بازدید