پست های ارسال شده در تیر سال 1383

نگران امتداد نگاه توام در بيکرانه عجيب اين دنيا چشمهايت معيار خوب دلواپسيهای منند.
/ 24 نظر / 44 بازدید